1/36

Casa per a nens orfes amb necessitats especials Home Kisito

DADES TÈCNIQUES

Situació

Ouagadougou (BF)

Projecte

2014

Obra

2016

Superficie

260 m2

Client

Asociación Nasaras por Home Kisito

Col.laboradors

Ferran Grau, Miquel Feliu, Miquel Comadran, Octave Petit

Equip

Antoni Espona (estructura), Meritxell Vidal (iluminación), Llum Álvarez, Patricia Urdampilleta (gestión)

Fotografia

Giovanni Quattrocolo, Albert Faus

HOME KISITO és un centre d'acollida per a nadons de 0 a 24 mesos, als quals s'alberga a l'espera de ser adoptats. Els últims anys certs nens han arribat presentant alguna discapacitat fruit d'una encefalopatia, motiu pel qual ha resultat impossible trobar una família d'acolliment. L'orfenat es troba permanentment al límit de la seva capacitat el que força a bebès i petits amb discapacitat a compartir lloc de descans. Aquesta pràctica fa que el centre incorri en un mal funcionament perquè els nens necessiten un tractament diferencial i especialitzat. 


A l'estiu de 2012 quatre joves valencianes van realitzar un voluntariat en l’orfenat. El dia a dia amb les criatures i les cuidadores i les converses mantingudes amb la religiosa responsable del centre els va portar a proposar la construcció de la casa per a nens amb necessitats específiques de HOME KISITO.


L'edificació preexistent es compon d'un volum central i dos laterals situats en el terç Est de la parcel·la. La nova construcció pren una posició sensiblement centrada respecte l'espai buit romanent, paral·lela al cos principal de l'orfenat, i seguint un eix definit per la potent referència visual que suposa el dipòsit elevat d'aigua. L'àrea resultant entre les dues construccions es converteix en la plaça d'entrada al centre, lloc de celebració de recepcions a entitats col·laboradores, així com de futura àrea de joc a l'ombra dels mànecs. 


El programa es va definir sobre la base de les demandes de la germana directora i a la previsió de donacions que s'aspirava a aconseguir. Consta d'un àmbit d'accés –terrassa d'entrada, recepció menjador i terrassa de jocs-, un de tractament –sala de reeducació i magatzem general-, el bloc de serveis i l'ala d'allotjament format per 6 dormitoris individuals i un doble per a la responsable. 


El disseny i la construcció de la casa intenten pal·liar condicionants propis del clima local com són els prolongats períodes d'altes temperatures mitjanes amb baixa humitat relativa i les pluges acompanyades de forts vents de llevant a l'estiu. En la façana principal a aquest s'alça un gruixut mur de pedra a manera de pantalla protectora enfront de les tempestes i la doble coberta superior sobrepassa els límits de l'edificació en 2,5mts, creant igualment tot un perímetre ombrívol que rebaixa la temperatura exterior immediata. Es planten diferents alineacions d'arbres de fulla perenne, perpendicularment a la direcció principal de les brises, que a més de permetre humitejar l'aire aporten protecció enfront del sol de tarda (flamboyan), rebaixen l'altura a una escala més concorde a la de les criatures (anacard) i donen fruit en abundància (mango). L'interior de l'edificació es manté fresc degut als murs, voltes i paviment de terra comprimida. Les “mosquiteres” de colors de les façanes permeten que el distribuïdor es configuri com un passatge interior protegit i permanentment airejat que possibilita les ventilacions creuades de totes les estades i la sortida de l'aire calent ascendit. Aquest efecte s'accentua amb les obertures previstes en els extrems oposats d'aquest corredor (nord-sud) i a l'altura de les terrasses (aquest-oest) així com en el pla vertical amb la interrupció del BTC en les voltes centrals sent substituït per una malla mosquitera sobre bastidor metàl·lic. 


Es va modular el projecte en crugies de 2,45mts segons l'ample de les habitacions, agrupant dues unitats quan el programa requerís major superfície, com és el cas de l'espai d'entrada, la sala de reeducació, l'habitació de la responsable o els banys. Per al cobriment del mòdul es va optar per l'execució d'unes voltes de canó realitzades en maó BTC, de gruix 10cm, recolzades en unes bigues de formigó armat de secció adaptada a l'arc de les voltes. En general aquestes bigues se suporten en la seqüències de murs interiors de BTC de 14cm, sent sempre els dels extrems de cada volum (façanes a nord i sud) aixecats en 30cm. Sengles cèrcols correguts de formigó armat en les façanes longitudinals est i oest lliguen l'estructura de formigó i actuen a manera de tensors davant les embranzides laterals de les voltes. La doble coberta superior es resol amb una estructura principal de bigues reticulades amb tubs metàl·lics de secció rodona i angulars L, ancorades a les bigues de formigó mitjançant una sèrie de platines metàl·liques cada dues voltes. Unes corretges de tubular metàl·lic corbat van salvant aquest nou ordre superior –que correspon a dos mòduls inferiors- i permeten la fixació de la planxa metàl·lica grecada d'acabat. Aquestes cobertes desguassen en els dos sentits, seguint el lleuger pendent de les ones cap al costat Est així com transversalment en el sentit de l'arc fins unes canals de secció triangular situades a l'interior de les bigues reticulades.


Els murs i les voltes de maons de terra comprimida BTC s'han deixat vists igual que la cara exterior del mur ciclopi que travessa tota la construcció en el sentit nord-sud. La superfície interior d'aquest parament s'ha arrebossat amb un revestiment tradicional en terra realitzat a mà i acabat allisat amb un vernís natural a base de la cocció del fruit del Néré (Parkia biglobosa). També els sòls interiors de rajola BTC sobre llit de sorra van ser tractats amb un vernís natural, en aquest cas de llard de Karité (Vitellaria paradoxa). 


L'execució ha estat un procés coral, buscant per a cada fase d'obra l'actor òptim al menor cost possible. Excavació i elements de formigó es van adjudicar a una empresa que va acceptar ajustar marges de benefici donat el caràcter social del projecte. Els murs de fàbrica els van executar joves en formació i les voltes una quadrilla amb gran experiència en la tècnica. Maçoneria i estructura metàl·lica es va confiar a equips amb els quals ja s'havia treballat en altres projectes igual que l'agrupació de dones que van realitzar l’enlluït del parament petri interior mitjançant un arrebossat d'argila a mà. I, finalment, es va adaptar la tècnica de teixit plàstic de color amb la qual es realitzen aquí cadires i gandules per a la realització de les mosquiteres de façanes i corredor, comptant amb una associació de cecs i mal vidents per a tal labor.

Premis

Projecte Guanyador en Disseny arquitectònic / Arquitectura residencial _ The Architectural Masterprize 2018.

Obra Destacada en la 2a Mostra d'Arquitectura Internacional Catalana organitzada pel Col·legi de Arquitectes de Catalunya (2017).

Projecte Seleccionat Premi FAD Internacional d'Arquitectura 2016.