1/16

Escola d’Educació Infantil Laafi

DADES TÈCNIQUES

Situació

Koudougou (BF)  

Projecte

2010-11

Obra

2013

Superficie

305 m2

Client

Association LAAFI

Col.laboradors

Ferran Grau, Jordi Arboix

Equip

Antoni Espona (estructura)

Fotografia

Milena Villalba, Albert Faus

L'escola d'educació infantil forma part del centre cultural LE VILLAGE LAAFI. Aquest equipament aglutina la majoria de les activitats que l'associació LAAFI duu a terme des de l'any 2001. En ell es promou l'educació, la formació, la producció artística i l'intercanvi cultural.

En l'àmbit inferior de la parcel·la que l'ajuntament de Koudougou va donar a l'associació LAAFI existia un abocador veïnal on s'havia acumulat residus domèstics durant anys. Un grup de voluntaris francesos i membres burkinesos de LAAFI es van encarregar de netejar el solar abans de l'inici dels treballs.

El gruix de la construcció s'ha dut a terme amb un equip de joves aprenents de paleta d'entre 18 i 25 anys, tots ells veïns del centre cultural. Una agrupació de dones d'un poblat veí s'encarregat de la realització dels revestiments interiors de les parets d'adob mitjançant uns enlluïts de terra a mà. El 100% dels materials de l'obra són locals i la immensa majoria són de producció burkinesa no provinents d'importació. En aquest sentit, la cantera de pedra d'on s'han extret els milers de blocs de laterita de les façanes dista únicament uns 4km de la parcel·la, i les terres per a la confecció dels adobs es troben a escassos 500 metres.

L'escola segueix els criteris bàsics desenvolupats en la realització del VILLAGE des de 2009. La disposició dels volums correspon a la idea de crear patis de relació entre edificis amb una mesura proporcional al programa que es desenvolupi, com succeeix en els habitatges tradicionals dels poblats de la regió. Les aules es disposen seguint l'eix est-oest exposant la menor façana possible a les violentes tempestes de llevant. Es desplacen a l'est del terreny alliberant l'espai resguardat a ponent on es planten acàcies de fulla perenne que permeten donar ombra tot l'any a la zona de jocs i activitats comunes. 

Constructivament s'experimenta amb dues propostes que neixen de la reinterpretació de la tradició constructiva vernacla, tractant de millorar-la amb l'ús de materials de majors prestacions. En l'aulari és una façana ventilada de fulla exterior passant de pedra i una interior de càrrega de tova, sostre de cairats i lloseta de formigó armat on es deixen embegudes uns atuells ceràmics calats que permeten donar sortida a l'estrat d'aire calent que s'acumula sota sostre. Es disposa una ombra damunt de l'edifici, un para-sol-paraigua, a manera de doble coberta ventilada. En l'Administració un simple mur de càrrega de fàbrica de laterita carrega un sostre interior d'entarimat realitzat amb les taules de fusta utilitzades en els encofrats de l'obra i un gruix superior de terres dins de sacs de ciment buits.

El sòcol de formigó, les façanes de pedra vermellosa i la coberta metàl·lica superior unifiquen totes les construccions del conjunt.

Premis

Projecte exposat en el Congrés d'Arquitectura COAC 2016.

Obra Destacada en la 1a Mostra d'Arquitectura Internacional Catalana organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (2015). 

Projecte guanyador en la Convocatòria d'Ajuts a la Cooperació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) 2012.