1/28

Restauració d’enlluïts tradicionals a Tangassogo

DADES TÈCNIQUES

Situació

Tangassogo, Tiébélé (BF)

Projecte

2017

Obra

2018

Superficie

1000 m2 (revestiments)

Client

Associació DIIN-LAMA

Equip

Toni Cumella, Aziz Houssale, Carme Balada, Cio Escobet, Carme Comelles, Anna Mas, Agusti Corominas, Giovanni Quattrocolo

Fotografia

Anna Mas

Toni Cumella

Durant les tres primeres setmanes de març de 2018, més d’un centenar de dones han participat en les tasques de restauració dels enlluïts tradicionals a la concessió Allou-Sana, al poblat de Tangassogo (Tiébélé), situat al sud de Burkina Faso. Amb l’ajut d’estris quotidians com una escombreta, una aixada, o diferents tipus de pedres, i utilitzant terres i pigments naturals, aquesta tècnica documentada des del segle XVI, és un testimoni excepcional de la cultura Kasséna, de valor universal, reconegut a la Llista indicativa de Patrimoni d’UNESCO.

Tradicionalment, un cop acabada l’estació humida i per tant també els treballs del camp, els homes del poblat inventariaven l’estat de les construccions i es feien càrrec de refer els murs i cobertes que es trobessin en mal estat. Les dones, quan els homes tornaven al camp en finalitzar l’època seca, s’ocupaven dels acabats: revestiment de murs i compactat de sòls. 

Els darrers anys, les males collites i el descens del nombre de visitants a la zona -la veïna Cort Reial de Tiébélé és un dels principals indrets turístics del país- ha fet que els habitants de la concessió hagin sofert grans dificultats econòmiques, el que ha tingut una repercussió directa en el manteniment de les construccions. 

El projecte ha permès mobilitzar, a més dels propis membres de la família, diverses agrupacions de dones dels voltants, així com els recursos (financers i materials) necessaris per a executar els treballs. La iniciativa ha tingut com a objectius principals la millora de l’estat de conservació de les construccions i, per tant, de la qualitat de vida dels seus habitants, estimular la protecció del patrimoni cultural material i immaterial Kasséna potenciant-ne el seu coneixement i transmissió, i empoderar les dones de Tangassogo perqué participin plenament en la vida econòmica en general, i en el sector de la construcció en particular.

La feina que duen a terme periòdicament les mans expertes de les dones Kasséna i el seu “savoir-faire” tradicional, converteix una necessitat que la modernitat descuida com és el manteniment de les nostres edificacions, en una mostra d’art col·lectiu, fet en comunitat i solidaritat entre famílies veïnes. 

Premis

Projecte Seleccionat Premis FAD Internacional d’Arquitectura 2019

Projecte guanyador en la Convocatòria d'Ajuts a la Cooperació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 2018